Rozšíření tohoto bloku na celou šířku obrazovky


Zrodené v EÚ

Projekt Zrodené v EÚ je informačným a edukačným projektom Agrárnej komory ČR na podporu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Cieľom projektu je informovať širokú verejnosť o kvalite produkcie potravín v štátoch Európskej únie. Projekt Zrodené v EÚ zahŕňa 5 hlavných kategórií potravín: mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, ovocie a zelenina, oleje a v neposlednom rade vína. Komunikačné aktivity sú zamerané na českých a slovenských spotrebiteľov. V rámci programu sú plánované reklamy v televízii , tlači , na internete, sociálnych sieťach, ďalej účasť na veľtrhu Zem živiteľka, vzdelávacie výlety na farmy pre stredné školy a informačné akcie priamo v školách. Projekt Zrodené v EÚ podporila finančne zo 70% Európská únia.Viac informácií
Aktuality

09
03/2020

Výber olejov podľa použitia v kuchyni

Po ktorých olejoch siahnuť v studenej kuchyni a po ktorých na tepelné spracovanie potravín?   Výber oleja pre použitie v kuchyni závisí...

čítať ďalej

08
03/2020

Sú oleje nezdravé?

Kedy sa oleje stávajú nezdravými a ako sa tomu vyhnúť? O ich správnom používaní a ich vlastnostiach hovorí odborníčka Alena Ružová.   Oleje...

čítať ďalej

04
03/2020

Nedostatky pri výrobe a skladovaní olejov

Príjem oxidovaných tukov Balenie olejov (obalový materiál + plnenie) Skladovanie olejov   Jedlé oleje a tuky sú makronutrient s najvyšším...

čítať ďalej

Modul: Aktuality na homepage